Mitt på campus Solna utvecklas en helt ny plats för företag inom Life Science. Här erbjuds kontorsytor i varierad storlek och i kombination med labbplatser, servicetjänster samt flexibla kontorsplatser. 

Akademiska Hus är initiativtagare till kontorshuset, A Working Lab Nobels väg 16. 

För frågor om uthyrning kontakta: 

Bitr fastighetsförvaltare 
Charlotte Ljungberg 
charlotte.ljungberg@akademiskahus.se 
tfn 08-685 75 63